dilluns, 4 de març de 2013

El CAC actua contra quatre canals de TV il·legals per emetre programes d'ocultisme en horari protegit

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha acordat iniciar quatre procediments sancionadors contra l'empresa Esoditel, SL, per emetre continguts esotèrics dintre de la franja de protecció de menors, segons ha informat l'organisme en un comunicat. La societat explota sense llicència quatre canals de televisió a Barcelona sota la marca comuna de Channel VIT.
Aquesta és la primera actuació del CAC en relació amb un prestador que emet sense títol habilitant des de l'aprovació de la llei catalana, el 2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.
Els quatre canals, que emeten pel multiplex 50 de Barcelona, difonen programacions diferenciades però, en tots els casos, exclusivament centrades en l'ocultisme, durant les 24 hores del dia.
El CAC va analitzar mostres de 48 hores de cada un dels quatre programes, que van ser captades durant el mes de febrer. En tots els casos, els espais mostren el logotip Channel VIT i ofereixen sobreimpressionada la web de l'empresa, on s'indica la següent descripció: "VITChannel.com Televisió especialitzada en tarot i vidència 24 hores".
"L'estudi de les mostres va determinar que es tracta d'una oferta ininterrompuda de programes de caràcter esotèric en què una sèrie de vidents donen resposta, via telefònica, a les consultes de persones de l'audiència mitjançant tècniques diverses, com la tirada de cartes de tarot. Els programes no porten cap codi de senyalització, cosa que indica que, segons el prestador, es tracta d'un contingut 'apte per a tots els públics'", informa el CAC.
L'apartat 2 de l'article 81 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (LCA) estableix que els continguts que puguin afectar el desenvolupament físic, mental o moral dels menors només es poden difondre després de les 22 hores i abans de les 6 hores. Dins d'aquests continguts, i d'acord amb l'apartat 2 de l'article 7 de la Llei de l'Estat 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, hi ha els relacionats amb l'ocultisme i les paraciències. 
El Consell, d'acord amb el Reglament del procediment sancionador i amb l'Estatut orgànic i de funcionament del CAC, va obrir un període d'informació prèvia per tal de donar audiència al prestador de serveis, perquè, en el termini màxim de 10 dies, formulés les manifestacions que considerés oportunes. 
El període d'informació prèvia s'obre abans de l'acord d'inici de l'expedient i té la finalitat d'esbrinar les circumstàncies dels fets i els subjectes responsables.
L'incompliment del deure de protecció de la infància i la joventut que es materialitza a través de l'emissió de continguts ocultistes i esotèrics dins de l'horari protegit pot ser constitutiu d'una infracció molt greu, penalitzada en forma de multa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada